O projekcie

Dowiedz się więcej o projekcie i instruktorach

Dr. Maciej Pietrzykowski
Project Manager
Poznań University of
Economics and Business
Project Leading Partner

Historia projektu

Istnieje rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie ICT, którzy dysponują zarówno praktycznymi umiejętnościami i wiedzą w zakresie korzystania z technologii cyfrowych, jak i umiejętnościami handlowymi niezbędnymi do wykorzystania technologii cyfrowych w celu zwiększenia innowacyjności i efektywności przedsiębiorstwa.

Infrastruktura i technologia są bez wątpienia ważnymi kwestiami, ale transformacja cyfrowa w równym stopniu wpływa na ludzi, zmieniając sposób rozwiązywania problemów biznesowych i poszukiwania rozwiązań. Transformacja cyfrowa jest możliwa tylko wtedy, gdy lokalne przedsiębiorstwa mają odpowiednie talenty do nabywania i korzystania z niezbędnych technologii cyfrowych. W dzisiejszym zglobalizowanym i wysoce konkurencyjnym świecie strategie pozyskiwania talentów są priorytetem dla przedsiębiorstw w zakresie innowacji i rozwoju.

Projekt DaTAGEM odpowiada na wyzwania świata tymczasowego/przejściowego.

Cele projektu

Project Consortium

discussion, session, white male

Leading Partner

Poznań University of Economics and Business

Utworzony w 1926 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do czołowych uczelni ekonomicznych w Polsce, a swoją renomę zawdzięcza wysokiej jakości kształceniu oraz pozycji jednego z czołowych badaczy biznesu. Siłą uczelni jest jej potencjał naukowy, warunki kształcenia i ukierunkowanie na współpracę z biznesem. Uczelnia zatrudnia ponad 500 wykładowców akademickich, w tym około 140 profesorów.

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu obejmuje globalne modele kształcenia menedżerskiego oraz najnowsze rozwiązania w zakresie rozwoju myśli ekonomicznej i gospodarki. Jako jedna z najstarszych uczelni o tym profilu w Polsce, specjalizowała się w kształceniu kadry kierowniczej, wysoko wykwalifikowanej kadry kierowniczej, ekonomistów oraz pracowników służb rządowych i samorządowych. Bogata oferta studiów obejmuje 18 kierunków i ponad 50 specjalizacji. Programy dydaktyczne realizowane przez Uczelnię cechuje dogłębna praktyka, ponieważ od ponad 10 lat uczelnia współpracuje w ramach Klubu Partnera UEP z najbardziej prestiżowymi firmami z całej Polski.

Uczelnia jest ważnym ośrodkiem badań stosowanych, ekspertyzy, analizy i doradztwa dla biznesu, rządu i gmin. Badania naukowe oraz projekty eksperckie i doradcze PUE obejmują wszystkie dziedziny ekonomii i praktyki gospodarczej. Uczelnia jest wyposażona w najnowocześniejszą infrastrukturę badawczą.

Danube University Krems

Danube University Krems jest jedną z pionierskich instytucji europejskich w dziedzinie kształcenia ustawicznego i wyspecjalizowaną instytucją w dziedzinie kształcenia ustawicznego. Uczelnia poświęca się współczesnym wyzwaniom społecznym, organizacyjnym i technicznym w nauczaniu i badaniach naukowych oraz stale rozwija innowacyjne kierunki studiów. Wyższa Szkoła Kształcenia ustawicznego koncentruje się na interdyscyplinarnej sieci i przyszłościowych specjalizacji: najwyższe standardy jakości, podejście naukowo-praktyczne oraz stosowanie innowacyjnych metod nauczania i uczenia się są nieodłącznym elementem wszystkich programów studiów. Uniwersytet Danube Krems posiada znak jakości AQ Austria zgodnie z ustawą federalną o zapewnieniu jakości w szkolnictwie wyższym. Uniwersytet Danube Krems zajmuje się przede wszystkim badaniami translacyjnymi w dziedzinach takich jak zdrowie i medycyna, badania edukacyjne i uczenie się przez całe życie, integracja europejska, migracja i gospodarka oraz sztuka, kultura i architektura. Wiedza naukowa stanowi podstawę praktycznego nauczania w Uniwersytet Danube Krems.

Jako wiodący europejski uniwersytet kształcenia ustawicznego, Uniwersytet Danube Krems (DUK) koncentruje się na interdyscyplinarnym i transdyscyplinarnym podejściu do rozwiązywania złożonych problemów społecznych w różnych dziedzinach.

W szczególności Instytut Zarządzania Wiedzą i Komunikacją (WUK) jest uniwersyteckim centrum kompetencji w zakresie badań, praktyki i kształcenia ustawicznego. W dziedzinie badań naukowych i nauczania WUK ma silne podstawy w dziedzinie nauki o systemie, komunikacji/wizualizacji, ogólnego zarządzania, innowacji, przedsiębiorczości i rozwoju umiejętności oraz dydaktyki na rzecz zrównoważonych zmian. Wydział oferuje obecnie 20 kierunków magisterskich (MBA i mgr) z silnym naciskiem na inter- i transdyscyplinarne perspektywy, takie jak interakcja/wzajemne uczenie się praktyki i nauki. 

University of Salerno

University of Salerno jest znakomicie połączony z najstarszą instytucją akademicką na Starym Kontynencie: Schola Medica Salernitana. Założona w 8 wieku naszej ery, szkoła osiągnęła szczyt między 10 a 13 wiekiem. Misją Uniwersytetu w Salerno jest prowadzenie programów badawczych i edukacyjnych, rozwijanie relacji z otoczeniem z poszanowaniem środowiska, w celu tworzenia, wzbogacania i oferowania dziedzictwa naukowego i kulturowego studentom, przedsiębiorstwom, instytucjom i całej społeczności.

Program nauczania UNISA należy do najszerszych i najbardziej zróżnicowanych w południowych Włoszech. Różnorodne kierunki studiów sięgają od nauk o życiu i zdrowiu po nauki ścisłe, od nauk humanistycznych, prawniczych i ekonomicznych po inżynierię. Oprócz 80 studiów licencjackich i magisterskich istnieje szeroka gama studiów podyplomowych obejmujących kształcenie nauczycieli, studia podyplomowe i kursy specjalizacyjne, programy doktoranckie i szkoły podyplomowe. “Manifesto degli Studi” Uniwersytetu w Salerno jest co roku aktualizowany na podstawie lokalnych i krajowych scenariuszy gospodarczych i produkcyjnych oraz na podstawie analizy popytu na pracę. Istotnym czynnikiem wyróżniającym nas i nagradzającym jako kampus: ciągłe zwracanie uwagi na centralną pozycję studenta.

Od 1987 roku Uniwersytet znajduje się w mieście Fisciano, kilka kilometrów od Salerno, na skrzyżowaniu autostrad, dzięki czemu jest centralnie i łatwo dostępny. Uniwersytet jest bardzo dużym, stale rozwijającym się terenem o powierzchni około 100. 000 metrów kwadratowych. Uczelnia posiada akademiki dla studentów i wykładowców, nowoczesne udogodnienia i sprawne usługi w zakresie orientacji, nauczania, nauki i rekreacji. Obecnie liczy około 40,000 studentów z Kampanii, Basilicaty, Kalabrii i Apulii.

University Cote D’Azur

Université Côte d’Azur (UCA) jest uniwersytetem prowadzącym intensywną działalność badawczą, który opiera się na silnym ekosystemie uczelni i instytucji badawczych (Obserwatorium Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, CNRS, INRIA itp. )

  • przyjmuje ponad 30,000 studentów
  • zatrudnia ponad 4000 osób do prowadzenia badań w laboratoriach kategorii A lub A+
  • opiera się na 493 aktywnych partnerstwach badawczo-szkoleniowych
  • posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami europejskimi (ponad 100) i krajowymi
  • zdobył 76 krajowych i 48 międzynarodowych nagród badawczych
  • posiada 113 aktywnych patentów i 37 licencji

W ostatnich latach UCA zmieniła swoją strukturę dynamicznej i elastycznej organizacji, aby sprostać potrzebom społeczeństwa i lepiej przygotować młodych naukowców i specjalistów na zmieniający się świat. Obecny model UCA uniwersytetu opiera się na transdyscyplinarnej współpracy, eksperymentalnym modelu koordynacji badań, szkoleń i innowacji oraz silnych i trwałych partnerstwach z podmiotami sektora prywatnego i lokalnymi decydentami politycznymi. W celu realizacji tej współpracy i zwiększenia przepływu wiedzy do swojego ekosystemu, podmioty wiedzy z UCA, które stanowią trzon uniwersytetu, są ściśle powiązane poprzez:

  • 5 akademii doskonałości zrzeszających naukowców z różnych dziedzin w następujących dziedzinach: 1/sieci, informacja i społeczeństwo cyfrowe, 2/systemy złożone, 3/przestrzeń, środowisko, ryzyko i odporność, 4/Złożoność i różnorodność żywych systemów, 5/Społeczeństwa ludzkie, Idee i środowiska
  • 8 szkół podyplomowych, które tworzą ciągłość między edukacją i badaniami
  • 4 instytuty innowacji i partnerstwa łączące ekosystem akademicki z przedsiębiorstwami i innymi zainteresowanymi stronami zewnętrznymi: 1/Smart Territory, Zapobieganie i Zarządzanie Ryzykiem, 2/Zdrowie, Dobre samopoczucie i starzenie się, 3/Cyfrowe wyzwanie, 4/Aromaty i zapachy.

EFMD

EFMD jest największym europejskim stowarzyszeniem zajmującym się zapewnianiem jakości i rozwojem zarządzania, zrzeszającym 937 członków ze świata nauki i biznesu w 91 krajach na całym świecie. EFMD jest uznawana na całym świecie za jednostkę akredytującą, która certyfikuje szkolenia w zakresie zarządzania jakością za pomocą etykiet akredytacyjnych dla instytucji (EQUIS), programów (EPAS), kursów on-line (EOCCS), programów uczenia się korporacyjnego (CLIP), programów rozwoju mechanizmów zapewniania jakości (EDAF) oraz oceny wpływu (BSIS). EFMD publikuje “Przewodnik dla przedsiębiorców do budowania sukcesu biznesowego” zawierający porady od setek przedsiębiorców w 14 krajach. Członkowie EFMD reprezentujący sektor biznesu i nauki uczestniczą w 7 grupach zainteresowanych umiejętnościami i uczeniem się w miejscu pracy, których wyniki są często publikowane i promowane na całym świecie. Dzięki członkostwu EFMD ma dostęp do szerokiej puli ekspertów w dziedzinie cyfrowych umiejętności i przedsiębiorczości. Wielu z nich jest częstymi prelegentami na ponad 15 międzynarodowych konferencjach organizowanych corocznie w UE i na całym świecie, na które zapraszanych jest ponad 30,000 akademickich i nieakademickich specjalistów ds. zarządzania.

CONFORM – Consulenza, Formazione e Management S.c.a.r.l.

CONFORM – Consulenza, Formazione e Management S. c. a. r. l. działa na poziomie krajowym i międzynarodowym od 1995 roku, wspiera i realizuje ważne projekty badawcze, plany szkoleniowe z wykorzystaniem innowacyjnych formatów i rozwiązań dydaktycznych i e-learningowych, zapewnia doradztwo i wsparcie techniczne dla przedsiębiorstw i sektora publicznego, przy wsparciu wyspecjalizowanego personelu i skonsolidowanego zespołu instruktorów, konsultantów, specjalistów, menedżerów i przedsiębiorców, posiadaczy udanych doświadczeń.

Partners for Local Government

Partners for Local Government jest polską organizacją pozarządową działającą od 2001 roku. Głównym obszarem działań jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie władz lokalnych i przedsiębiorców we wdrażaniu zaawansowanych metod zarządzania, systemów i narzędzi informatycznych, reklamy, polityki społecznej i innych.

Dzięki wieloletniej współpracy z samorządami i przedsiębiorstwami Fundacja zdobyła ogromną wiedzę na temat ich potrzeb i możliwości. Koncentruje się ona przede wszystkim na wspieraniu władz lokalnych w działaniach na rzecz poprawy jakości życia obywateli, promowaniu rozwoju gospodarczego i społecznego, wspieraniu wdrażania innowacyjnych rozwiązań biznesowych związanych z umiędzynarodowieniem przedsiębiorstw i systemami zarządzania MŚP. Ważnym elementem tego portfolio jest rozwój narzędzi informatycznych dla samorządów i przedsiębiorstw. W ostatnich latach Fundacja opracowała oprogramowanie do zarządzania inwestycjami w gminach. Obecnie pracuje nad platformą szkoleniową online z wirtualną rzeczywistością do celów szkoleniowych.

Fundacja współpracuje z wieloma naukowcami zajmującymi się rozwojem lokalnym i gospodarczym, w szczególności przedsiębiorczością, tworzeniem sieci kontaktów, budowaniem potencjału organizacyjnego, wdrażaniem strategii internacjonalizacji, narzędziami informatycznymi wspierającymi zarządzanie zasobami ludzkimi.