e-Digital Learning Environment

e-Platform supporting digital transformation of
entrepreneurial mindsets

Kursy

12 kursów tworzących nowy program nauczania Cyfrowy Innowator i Lider Przedsiębiorczości

Studia przypadków

Studia przypadków w formie wideo i tekstowej z różnych obszarów działalności

Projekty partnerskie

Polecane materiały z projektów partnerskich w ramach programu Erasmus+

Kursy projektu DaTaGEM

Wszystkie kursy zostały opracowane przez specjalistów ze środowisk akademickich, szkolnych i pozarządowych wykorzystując naszą różnorodność sektorową, geograficzną i technologiczną.